Bytové družstvo Střed 2579

Krombholcova 2579, 276 01 Mělník

OZNÁMENÍ

 

Od 12. 2. do 23. 2. 2018 bude v domě probíhat oprava podlah na chodbách domu v tomto rozsahu:

 

 - v přízemí před výtahem bude položena dlažba, proběhne obklad stěn a oprava malby, nový nátěr podlahy v kočárkárně

 

- v ostatních patrech proběhne výměna lina

 

- na schodišti a mezipodestách proběhne výměna lina a uzavření mezer podél výtahové šachty

 

- ve všech podlažích budou nově natřena dvířka od jističů

 

- budou vyměněny všechny staré prahy u bytových dveří

 

- kdo bude mít zájem, tomu opravíme nátěr zárubní (v případě zájmu se prosíme nahlašte buď osobně, nebo telefonicky – 724 605 148)

 

Z důvodu výše popsaných oprav žádáme nájemníky o vyklizení kočárkárny do 9. 2. 2018

 

Představenstvo bytového družstva